Nasza historia


hist nazaDziałająca przy parafii Narodzenia NMP w Myślenicach wspólnota zawiązała się we wrześniu 2003 roku. Spotkanie założycielskie od Saliva pornography involves salivation and saliva. It may be regarded as taboo or unnatural, and is a criminal offense in some countries, punishable by corporal or capital punishment; by contrast, people also regard anal sex as a natural and valid form of sexual activity that may cialis 20mg be as equally fulfilling as any other desired sexual expression. The principal characteristic of voyeurism is that the voyeur does not normally interact directly with the subject of his/her interest, who is often unaware of being observed. Performers are usually clean-shaven, thinner and more effeminate than ones in mainstream gay pornography. This is why video stores might consider stocking transgendered subject matter in the straight section, as some straight men will have passive or active sex with another man as long as their partner appears to look like a woman to them, to some minor or major degree. The effect is to give the viewer the sense that they are experiencing the sex acts that they are watching, as opposed to simply watching others as a voyeur. Caro rejected that as being a necessary conclusion, stating that female fatty deposits on the hips improve individual fitness of the female, regardless of sexual selection. Bareback sex is physical sexual activity, especially sexual penetration, without the use of a condom. Although pornography has usually focused on heterosexuality, due to the prevalence of the heterosexual orientation, explicit gay material has a long history as well, which reaches back to Greek antiquity, if not to prehistory. In the 1970s, the hardcore pornography genre introduced the stereotypical cumshot scene as a central element of the hardcore film, in which the male actor ejaculates in a way ensuring maximum visibility of the act itself. Lucky Pierre is slang for a person performing both receptive and insertive anal and/or vaginal sex simultaneously during a threesome, being positioned between the two partners. Failure to honor a safeword is considered serious misconduct and could even change the sexual consent situation into a crime, depending on the relevant law, since the bottom has explicitly revoked his or her consent to any actions that follow the use of the safeword . było się w domu rekolekcyjnym oo. Kapucynów w Tenczynie, a przyjął nas tam i później był naszym pasterzem brat Piotr Tokarz, kapucyn. O tym, że było to Boże działanie przekonują dalsze lata życia wspólnoty.

Początki były raczej skromne. Przez pierwsze dwa lata wspólnota liczyła 5 – 6 osób. Jej trwanie zawdzięczamy przekonaniu naszego pasterza, brata Piotra, że Pan nie złamie trzciny nadłamanej…

Od początku szczególną naszą troską jest by być w centrum Kościoła, a nie jego satelitą. Dlatego w grudniu 2003 roku poprosiliśmy przedstawiciela kościelnej władzy lokalnej w osobie ks. dziekana Karola Jarosza o zgodę na działanie na terenie parafii. Zgodę taką otrzymaliśmy.

W tym czasie spotykaliśmy się na grupach dzielenia w naszych domach i sprawowaliśmy Eucharystię w domu rekolekcyjnym w Tenczynie. Ważną formą naszej aktywności była diakonia muzyczna. Pierwsze jej spotkanie miało miejsce 16 lutego 2004 roku i od tego czasu spotyka się regularnie. Jest to zatem najstarsza nasza diakonia.

Znamiennym jest, że pierwsze nasze rekolekcje, które odbyły się 19. grudnia 2004 roku miały temat: "Dialog małżeński". Zatem troska o małżeństwa była nam położona na serca od samego początku.

jurCzując potrzebę porządkowania funkcjonowania wspólnoty zebraliśmy się 5. lutego 2005 roku na wybory lidera. Po modlitwie uwielbienia, adoracji Najświętszego Sakramentu i Eucharystii wybraliśmy pierwszego lidera wspólnoty, którym został Jurek Malczewski, zastępcą zaś Basia Cudo. Brat Piotr wybór zaakceptował.

Kolejnym spotkaniem przygotowanym dla małżeństw był wieczór z nikomu nie znanym o. Ksawerym Knotzem (no może nam nie znanym). Uczestniczyło ok. 14 osób z Myślenic i Stróży. I tu kończy się okres kameralnej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym.

W dniach 3 - 5 czerwca 2005 roku przeżywaliśmy w Tenczynie rekolekcje o Małej Teresie. Prowadził je o. Jan Krawczyk, karmelita. Uczestniczyło w nich ok. 40 osób. I tu Duch Święty zaproponował nam zmiany. Po rekolekcjach do wspólnoty zapisało się ok. 10 osób. Spora dynamika wzrostu ;). Odszedł także brat Piotr przeniesiony do innego klasztoru w swoim zakonie.

hist x leszekDuch Święty i my postaraliśmy się o nowego duszpasterza. Został nim 8. czerwca 2005 ks. Leszek Harasz, wikary naszej parafii.

Życie naszej wspólnoty zaczyna biec wielowątkowo. Diakonia muzyczna prowadzona przez Marcina Wątora formuje się na warsztatach prowadzonych przez zespół Mocni w Duchy w Łodzi, organizujemy spotkanie naszych dzieci wspólnotowych z biskupem Mikołajem, wspólnie kolędujemy, pokazujemy się także na spotkaniach organizowanych przez Koordynację Diecezjalną Odnowy.

histWidząc konieczność zadbania o rozwój duchowy i tożsamość charyzmatyczną naszych członków prosimy zaprzyjaźnioną wspólnotę Nowe Jeruzalem o poprowadzenie dla nas Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Trwa ono od 28 stycznia do 25. marca 2006 roku. W seminarium uczestniczy 79 osób. Jednym z owoców seminarium było przyjęcie do wspólnoty 35 nowych osób. Wspólnota zatem rozrosła się do ponad 50–cio osobowej grupy.

Zachęceni rekolekcjami o duchowości karmelitańskiej kontynuujemy poznawanie Kościoła poprzez poznanie kolejnej wielkiej postaci w historii Kościoła – świętego Franciszka. Z początkiem października 2006 roku organizujemy rekolekcje o świętym biedaczynie. Prowadzi nasz pierwszy pasterz brat Piotr.

Od marca 2007, rokrocznie współorganizujemy konferencje dla małżeństw, o prowadzenie której prosimy państwa Magdalenę i Wiesława Grabowskich.

W grudniu 2007 roku poznajemy św. Augustyna na rekolekcjach prowadzonych przez o. Jana Biernata, augustianina.

hist1Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii wspólnoty były rekolekcje ewangelizacyjne (8 tygodni od 4. stycznia 2009) prowadzone przez ks. Jana Reczka ze Wspólnotą Misericordia. Uczestniczyło w nich 160 osób. Otrzymaliśmy przykład solidności i zaangażowania całej ekipy, który stanie się dla nas wzorcem w późniejszych posługach naszej Wspólnoty. Po rekolekcjach jest nas ok. 75 osób.

Od października 2009 działa, zbierająca prawdziwych mężczyzn, kolejna diakonia naszej wspólnoty – diakonia liturgiczna.
7. listopada 2009 rusza mała grupa małżeńska – regularna formacja małżeństw.
W Wielki Czwartek 2010 wspólnota ofiaruje kapłanom naszej parafii i zniej pochodzącym margaretki – siedmioosobowe grupy modlące się kolejno w każdy dzień tygodnia za swojego kapłana. Łącznie 12 margaretek.

hist2W październiku 2011 r. w Rychwałdzie prowadzeni przez o. Bogdana Kocańdę OFM przeżyliśmy pamiętne dla wielu Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego.

8. stycznia 2012 r. rozpoczęły się Rekolekcje Ewangelizacyjne, które po raz pierwszy poprowadziliśmy SAMODZIELNIE (ks. Leszek, zespół animatorów, muzyczni)! Wsparcia udzielił nam o. Bogdan Kocańda OFM w modlitwie o uzdrowienie i wylanie darów Ducha Świętego. Rekolekcje ukończyło 140 osób. Wielu z nich przyłączyło się do Wspólnoty. Od tego czasu liczba jej członków przekroczyła setkę... wliczając "odziały zamiejscowe" w Mszanie i Skawinie.

Odpowiadając na potrzebę myślenickiego Kościoła 21. listopada 2012 roku rozpoczęliśmy comiesięczne Msze Święte połączone z modlitwą o uzdrowienie w trzecie środy miesiąca o 18:00.

hist msza6. stycznia 2013 ruszyły Rekolekcje Ewangelizacyjne prowadzone przez Wspólnotę w Parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. Ukończyło je 72 osoby. Owocem tych rekolekcji było powstanie 6. marca 2013 nowej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Mszanie.

19-21 kwietnia 2013 w Rzepiskach 58 osób uczestniczyło w rekolekcjach o modlitwie w ciszy prowadzonych przez ks. Andrzeja Muszalę. Pierwszy raz bez dzieci i w milczeniu.